Μαρ 232013
 

συμπαθητική απονεύρωση και πνευμονική υπέρταση, Χριστόδουλος Παπαδόπουλος, επεμβατικός Καρδιολόγος ΘεσσαλονίκηΣυμπαθητική απονεύρωση – Νέα ένδειξη (Νέο)

Για πρώτη φορά ερευνητές αξιολόγησαν την μέθοδο της συμπαθητικής απονεύρωσης, την ίδια μέθοδο που χρησιμοποιούμε για την αντιμετώπιση της ανθεκτικής υπέρτασης, στην αντιμετώπιση της αυξημένης πίεσης στην πνευμονική κυκλοφορία μια κατάσταση που ονομάζεται «πνευμονική υπέρταση».

Ερευνητές από την Αμερική και την Κίνα δοκίμασαν την αποτελεσματικότητα της συμπαθητικής απονεύρωσης της πνευμονικής αρτηρίας για την αντιμετώπιση της πνευμονικής υπέρτασης σε πειραματόζωα. Χρησιμοποίησαν έναν ειδικό καθετήρα ανάλογο με τον καθετήρα που χρησιμοποιούμε στις νεφρικές αρτηρίες. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν σημαντική υποχώρηση της πνευμονικής υπέρτασης στα πειραματόζωα στα οποία εφαρμόστηκε η θεραπεία.

Είναι η πρώτη ένδειξη ότι η μέθοδος της συμπαθητικής απονεύρωσης μπορεί να έχει και μια νέα ένδειξη χρήσης στο μέλλον στους ασθενείς με πνευμονική υπέρταση. Το εύρημα αυτό ενισχύει την πεποίθησή μας ότι η μέθοδος της συμπαθητικής απονεύρωσης είναι ασφαλής και μπορεί να βρει σωρεία εφαρμογών.

 

Βιβλιογραφία

Shao-Liang Chen et al. Percutaneous pulmonary artery denervation completely abolishes experimental pulmonary arterial hypertension in vivo. Eurointervention 2013 (in press)

 

Αυγ 302012
 

Ανθεκτική υπέρταση και μέθοδος RDN (renal denervation)

Ανακοινώθηκαν στο Μόναχο στα πλαίσια του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Καρδιολογίας, τα αποτελέσματα 18 μηνών παρακολούθησης ασθενών που υποβλήθηκαν σε συμπαθητική απονεύρωση νεφρικών αρτηριών με το σύστημα Simplicity, στα πλαίσια της μελέτης Simplicity HTN-2. Aπό τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν φάνηκε ότι τα αποτελέσματα της απονεύρωσης όσον αφορά στην ρύθμιση της ανθεκτικής υπέρτασης παραμένουν ικανοποιητικά και μετά τους 12 μήνες και έως στους 18 μήνες.
Επίσης ανακοινώθηκαν τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της μεθόδου στην αντιμετώπιση ασθενών με προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν μια ελλάτωση της ανάγκης για νοσηλείες σε ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν με την συμπαθητική απονεύρωση, βελτίωση της καρδιακής λειτουργίας, που συνοδευόταν με βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών καθώς και άλλων δεικτών ευζωίας.

Mάθετε περισσότερα..

Αυγ 122012
 

Προστέθηκε στο ενημερωτικό υλικό:

    1. Αναλυτική παρουσίαση για τη διαδικασία (αγγλικά)
    2. Video από την πρώτη διαδικασία RDN (renal denervation).


study_comp από Heart Team

renal denervation procedure angiography

Ενημερωτικό Υλικό