Μαρ 232013
 

συμπαθητική απονεύρωση και πνευμονική υπέρταση, Χριστόδουλος Παπαδόπουλος, επεμβατικός Καρδιολόγος ΘεσσαλονίκηΣυμπαθητική απονεύρωση – Νέα ένδειξη (Νέο)

Για πρώτη φορά ερευνητές αξιολόγησαν την μέθοδο της συμπαθητικής απονεύρωσης, την ίδια μέθοδο που χρησιμοποιούμε για την αντιμετώπιση της ανθεκτικής υπέρτασης, στην αντιμετώπιση της αυξημένης πίεσης στην πνευμονική κυκλοφορία μια κατάσταση που ονομάζεται «πνευμονική υπέρταση».

Ερευνητές από την Αμερική και την Κίνα δοκίμασαν την αποτελεσματικότητα της συμπαθητικής απονεύρωσης της πνευμονικής αρτηρίας για την αντιμετώπιση της πνευμονικής υπέρτασης σε πειραματόζωα. Χρησιμοποίησαν έναν ειδικό καθετήρα ανάλογο με τον καθετήρα που χρησιμοποιούμε στις νεφρικές αρτηρίες. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν σημαντική υποχώρηση της πνευμονικής υπέρτασης στα πειραματόζωα στα οποία εφαρμόστηκε η θεραπεία.

Είναι η πρώτη ένδειξη ότι η μέθοδος της συμπαθητικής απονεύρωσης μπορεί να έχει και μια νέα ένδειξη χρήσης στο μέλλον στους ασθενείς με πνευμονική υπέρταση. Το εύρημα αυτό ενισχύει την πεποίθησή μας ότι η μέθοδος της συμπαθητικής απονεύρωσης είναι ασφαλής και μπορεί να βρει σωρεία εφαρμογών.

 

Βιβλιογραφία

Shao-Liang Chen et al. Percutaneous pulmonary artery denervation completely abolishes experimental pulmonary arterial hypertension in vivo. Eurointervention 2013 (in press)