Αυγ 302012
 

Ανθεκτική υπέρταση και μέθοδος RDN (renal denervation)

Ανακοινώθηκαν στο Μόναχο στα πλαίσια του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Καρδιολογίας, τα αποτελέσματα 18 μηνών παρακολούθησης ασθενών που υποβλήθηκαν σε συμπαθητική απονεύρωση νεφρικών αρτηριών με το σύστημα Simplicity, στα πλαίσια της μελέτης Simplicity HTN-2. Aπό τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν φάνηκε ότι τα αποτελέσματα της απονεύρωσης όσον αφορά στην ρύθμιση της ανθεκτικής υπέρτασης παραμένουν ικανοποιητικά και μετά τους 12 μήνες και έως στους 18 μήνες.
Επίσης ανακοινώθηκαν τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της μεθόδου στην αντιμετώπιση ασθενών με προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν μια ελλάτωση της ανάγκης για νοσηλείες σε ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν με την συμπαθητική απονεύρωση, βελτίωση της καρδιακής λειτουργίας, που συνοδευόταν με βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών καθώς και άλλων δεικτών ευζωίας.

Mάθετε περισσότερα..