Ιατρική ομάδα RDN (renal denervation)

Δρ. Χριστόδουλος Παπαδόπουλος, Επεμβατικός Καρδιολόγος Δρ. Χριστόδουλος Παπαδόπουλος, MD, PhD, FESC
Επεμβατικός Καρδιολόγος
Δρ. Δημήτριος Ζιούτας, Επεμβατικός Καρδιολόγος Δρ. Δημήτριος Ζιούτας, MD, PhD, FESC
Επεμβατικός Καρδιολόγος
Αλέξανδρος Κoλέττας,<br /> Αναισθησιολόγος Αλέξανδρος Κoλέττας
Αναισθησιολόγος
Δρ. Νικόλαος Φασιάδης, MRCS, FRCS Ed, PhD, Αγγειοχειρουργός Δρ. Νικόλαος Φασιάδης, MRCS, FRCS Ed, PhD
Αγγειοχειρουργός
Προσωπική ιστοσελίδα: www.angiochirourgos.gr
Δρ. Μιχαήλ Παπαμιχαήλ
Παθολόγος – Υπερτασιολόγος